Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่านักเรียน ประเทศอังกฤษ

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 0
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา1. หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา ซึ่งเหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่าทุกเล่มที่มี

2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน เป็นภาษาอังกฤษและลงลายมือชื่อด้วยตนเอง ซึ่งน้องๆ จะต้องกรอกคำขอออนไลน์เท่านั้นที่ https://www.visa4uk.fco.gov.uk และพิมพ์ออกมาเพื่อนำมายื่นที่ศูนย์รับคำร้องฯ

3. ใบนัดยื่นวีซ่าภายใต้ระบบใหม่สำหรับขอวีซ่านักเรียน สามารถนัดวันและเวลายื่นเอกสารออนไลน์ได้ที่ http://www.vfsglobal.co.uk/thailand/book_appointment.html เพื่อลดเวลาการรอคิวของผู้ยื่นขอ แต่ในกรณีที่ไม่ได้นัดหมายก่อน จะต้องนำเอกสารไปเข้าคิว ในวันที่ไปยื่น ซึ่งอาจต้องรอคิวนาน

4. รูปถ่าย: หน้าตรง จำนวน 2 รูป ตามลักษณะดังนี้
- รูปสีหรือขาวดำ แต่พื้นหลังควรเป็นสีขาว
- รูปถ่ายต้องชัดเจน และมีความละเอียดของภาพสูง
- กระดาษที่ใช้ต้องเป็นกระดาษในการถ่ายภาพเท่านั้น
- ขนาด (กว้าง xยาว ประมาณ 1.5*2 นิ้ว )
- รูปถ่ายต้องเป็นหน้าเต็ม ไม่สวมแว่นตา หรือหมวก ไม่มีสิ่งปกคลุมศีรษะ ยกเว้นในกรณีใส่ตามศาสนานั้นๆ5. หลักฐานส่วนบุคคล: สำเนาบัตรประชาชน/บัตรประจำตัวราชการ/รัฐวิสาหกิจ ใบเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ทะเบียนสมรส/ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ของทั้งผู้ยื่นและผู้ปกครอง หรือผู้สนับสนุนทางการเงิน

6. หลักฐานการศึกษา เอกสารแสดงผลการเรียนทั้งหมดเช่น ประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา รวมถึงหลักฐานที่เคยเรียนเพิ่มเติม หรือ เอกสารแสดงการเข้าอบรมขณะที่กำลังศึกษา หรือหลังจบการศึกษาแล้ว เอกสารทั้งหมดควรเป็นภาษาอังกฤษ

7. เอกสารเพื่อใช้ขอวีซ่า (VISA LETTER หรือ CAS) ซึ่งออกให้โดยสถาบันที่น้องๆ ยื่นสมัคร

8. เอกสารที่เราใช้ยื่นสมัครเรียนทั้งหมด และหนังสือตอบรับจากสถาบันที่ต้องการไปศึกษา รวมทั้งหลักฐานการชำระค่ามัดจำหรือค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีข้อมูลของน้องๆ และสถาบัน รวมถึง ชื่อหลักสูตร ค่าเล่าเรียน ระยะเวลาของหลักสูตรทั้งหมด จำนวนชั่วโมงเรียนต่อ
สัปดาห์ วุฒิการศึกษาที่จะได้รับเมื่อสำเร็จการศึกษา

9. ผลสอบภาษาอังกฤษ ตัวจริงและสำเนา

10.หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี) ตัวจริงและสำเนา

11. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร ต้องระบุยอดเงินในบัญชี ไม่ใช่แค่จำนวนกี่หลัก ถ้าเทียบออกมาเป็นเงินปอนด์ได้จะดีมาก และยอดเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมด สถานทูตไม่รับ โฉนด หุ้น กองทุน พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน ในการยื่นวีซ่าควรยื่นเป็นบัญชีออมทรัพย์ และต้องเป็นชื่อของผู้ยื่นเอกสารหรือชื่อน้องๆ เอง ถ้าพ่อแม่หรือญาติหรืออื่นๆเป็นผู้สนับสนุน ทางการเงิน ต้องยื่นเอกสารส่วนตัวของทุกคน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน หลักฐานการทำงาน หรือหนังสือจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วนทะเบียนพาณิชย์

12.หลักฐานที่พักอาศัยระหว่างศึกษา ระบุชื่อ/ที่อยู่ หรือสัญญาเช่า (ถ้ามี) ในกรณีที่ญาติ เพื่อนหรือ ผู้อุปถัมภ์ เป็นผู้รับรองให้ที่พักในประเทศอังกฤษ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ ประกอบด้วย
- หนังสือรับรองยืนยันจะให้ที่พักอาศัยอยู่ด้วยกัน
- สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก และหน้าที่มีตราประทับทุกหน้าของผู้รับรอง
- หลักฐานการเงินของผู้รับรอง
- หลักฐานการเป็นเจ้าของที่พักอาศัยของผู้รับรอง หรือสัญญาเช่า
- หลักฐานการติดต่อระหว่างท่านกับผู้รับรอง เช่น จดหมาย ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ รูปถ่าย ฯลฯ
หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการขอวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาอย่างละ 1 ชุด

13. เอกสารผลตรวจสุขภาพ จาก IOM (Health Certificate) ในกรณีที่ลงเรียนนานมากกว่า 6 เดือน ต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าเพื่อยื่นเอกสาร โดยสามารถลงทะเบียนในระบบออนไลน์ได้ที่ https://register-uktb.iom.int/uktbdp-register/login.jsp และเตรียมหนังสือเดินทาง บัตรประชาชน พร้อมสำเนา 2 ชุด รูปถ่าย 1.5*2 นิ้ว 2 รูป ค่าบริการ 3,300 บาท ไปในวันยื่นเอกสารด้วยที่อาคารเกษมกิจ ชั้น 8 (ลง BTS ศาลาแดง ทางออกที่ 3)

14. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าสามารถชำระผ่านระบบออนไลน์ หลังจากกรอกแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า โดยชำระผ่านบัตรเครดิต สำหรับค่าธรรมเนียมของวีซ่านักเรียนเท่ากับ USD 527, วีซ่านักท่องเที่ยวแบบนักเรียน (ไม่เกิน 6 เดือน) เท่ากับ USD 141, วีซ่านักเรียนที่เดินทางมาเรียนภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 11 เดือน) เท่ากับ USD 255 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมตามอัตราแลกเปลี่ยนตลอดเวลา สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่ http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/fees/?langname=Thai#resultTableAnchor
ยื่นเอกสารขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล ได้ที่ศูนย์รับแบบคำร้องวีซ่าอังกฤษ ตีก เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13
ยื่นใบคำร้อง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 15.00 น. และวันเสาร์ 8.30 - 12.00 น. (ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม 1,500 บาท)
รับคืนหนังสือเดินทาง วันจันทร์ - วันศุกร์ 10.00 - 16.00 น. และวันเสาร์ 8.30 - 12.00 น.


ขอบคุณข้อมูลและภาพตัวอย่างจาก http://www.prointered.com/whatnew/whatnew-8.html
ภาพประกอบจาก http://www.istockphoto.com/

ติดตาม Sanook! Campus

เว็บบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่ | ตั้งกระทู้โหวต | กระทู้ทั้งหมด

ประเด็นร้อนสุดๆ ความคิดเห็นล่าสุด