Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > Education > จบได้บรรจุ!โรงเรียนการไปรษณีย์รับม.6เรียนต่อ1ปี

จบได้บรรจุ!โรงเรียนการไปรษณีย์รับม.6เรียนต่อ1ปี

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 6
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปีการศึกษา 2558 ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี จำนวน 180 คน แบ่งเป็นชาย 110 คน หญิง 70 คน

จบได้บรรจุ!โรงเรียนการไปรษณีย์รับม.6เรียนต่อ1ปีจบได้บรรจุ!โรงเรียนการไปรษณีย์รับม.6เรียนต่อ1ปี


ทั้งนี้ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานระดับ 2 ของบริษัท จำกัด อัตราเงินเดือน 11,350 บาท

เกณฑ์การรับสมัคร คุณวุฒิการศึกษา

-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

-เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50 (6เทอม)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-สัญชาติไทย

-เพศหญิง โสด เพศชาย ผ่านการเรียนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 หรือผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารประจำการแล้ว

- มีอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร (เกิดระหว่างวันที่ 30 เมษายน 2533 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2541)

-ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

-เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญไทย

-มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือโรคต่อไปนี้ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาสเพติดให้โทษอย่างร้ายแรง

-ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจากกงานไว้ก่อนหรือต้องคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

-ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

-ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยร้ายแรงจากหน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือบริษัท

-ไม่เคยถูกลงโทษให้อก ไล่ออกจากสถานศึกษาใด ๆ

การสมัครสอบ

กำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 17 เมษายน ถึงวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ในเวลาทำการ) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thailandpost.com

ในวันสมัครผู้สมัครต้องเตรียมค่าสมัครสอบ/หลักฐานประกอบดังนี้

-ใบสมัคร

-บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

-สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ระบุเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 จำนวน 1 ชุด (นำตัวจริงมาด้วย) รูปถ่ายหน้าตรง สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 3 รูป

-ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ จำนวน 300 บาท (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบ และผังที่นั่งสอบ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2558 ทางเว็บไซต์ www.thailandpost.com

การสอบคัดเลือก

วิชาที่สอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การทดสอบทัศนคติ และการสอบสัมภาษณ์เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบข้อเขียน

วัน เวลาและสถานที่สอบ วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี ระหว่างเวลา 08.00-17.00 น.

ประกาศผลสอบข้อเขียน วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

  1. 135 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้...รู้ทุกเรื่อง” 135 ปี กิจการไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้…

    เวลาผ่านไปเร็วมาก กิจการไปรษณีย์ไทย มาดูวิวัฒนาการของตู้ไปรษณีย์ไทย จาก “ตู้แดง” สู่ “พี่ตู้...รู้ทุกเรื่อง” กันดีกว่า

  2. ไปรษณีย์ไทยชวนทุกคนในครอบครัวเที่ยวงานแสตมป์เอเชีย ไปรษณีย์ไทยชวนทุกคนในครอบครัวเที่ยวงานแสตมป์เอเชีย

    ภายในงานแสตมป์เอเชีย BANGKOK 2010 ควบคู่กับกิจกรรมเด็ด พร้อมนิทรรศการแสตมป์ทั้งไทยและเทศ

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>