Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.)

มหาวิทยาลัยนครพนม (มนพ.)

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 1

Nakhonphanom University (NKP)

ก่อตั้ง: พ.ศ. 2548
ต้นไม้ประจำสถาบัน: ต้นกันเกรา (ต้นมันปลา)
สีประจำสถาบัน: สีอิฐ
จำนวนคณะ: 1 คณะ
จำนวนนักศึกษา: ประมาณ 6,448 คน
อัตราค่าเล่าเรียน: เหมาจ่ายแตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์:
330 ถ.อภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
โทร. 0 4251 3729, 0 4251 2511
เว็บไซต์: www.npu.ac.th 

"ตราสัญลักษณ์รูปทรงหยดน้ำของมหาวิทยาลัยนครพนม เปรียบประดุจหยดน้ำหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งการศึกษา"

ประวัติ
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการหลอมรวมสถานศึกษา 7 แห่งในจังหวัดนครพนมเข้าด้วยกันตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 75ก เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2548 จึงมีผลให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนับแต่นั้นเป็นต้นมา
สถาบันทั้ง 7 ที่ถูกรวมเข้าด้วยกันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม มหาวิทลาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตนครพนม วิทยาลัยเทคนิคนครพนม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนม วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม และเมื่อจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วมหาวิทยาลัยก็ยังดำเนินภารกิจภายใต้ภารกิจเดิมของสถานศึกษาที่นำมาหลอมรวม จัดการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาเดิมที่จัดตั้งสถาบันขึ้นมาใหม่
มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่มุ่งจัดการศึกษาด้านทักษะวิชาชีพ และผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ โดยเน้นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ชุมชน ตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ไปถึงระดับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง นอกจากนี้ยังมุ่งทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

สัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็น "ภาพลายเส้นพระธาตุพนมสีส้ม" สื่อถึงสัญลักษณ์ประจำจังหวีดนครพนม และเป็นตัวแทนของคุณธรรมที่หลอมรวมใจของทุกบุคคลเข้าไว้ด้วยกัน ด้านในพระธาตุพนมเป็นลายประจำพระธาตุรูปดอกบัวที่กำลังเจริญเติบโตจำนวน 7 ดอก ซึ่งหมายถึงสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งที่หลอมรวมกันเป็นมหาวิทยาลัย ส่วนด้านข้างพระธาตุพนมนั้น โอบล้อมด้วยลายเส้นกลีบดอกบัวสีส้ม 6 กลีบ สื่อถึงการใช้ดอกบัวในการเคารพสักการะต่อองค์พระธาตุพนม
ด้านล่างพระธาตุพนมเป็นสัญลักษณ์เหนือซุ้มประตูพระธาตุพนมสีน้ำตาลทอง สื่อความหมายถึงประตูแห่งการศึกษาทั้ง 4 ทิศที่เปิดต้อนรับทุกผู้คนที่แสวงหาองค์ความรู้ และที่ด้านล่างของสัญลักษณ์เหนือซุ้มประตูเป็นลายเส้นรูปคลื่นน้ำสีฟ้า 3 เส้น หมายความถึง แม่น้ำโขง แม่น้ำนานาชาติที่หลอมรวมสถาบันและทุกชนชาติที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนครพนม คลื่นน้ำนี้มีลักษณะเหมือนสายน้ำที่ไหลอย่างต่อเนื่อง เปรียบประดุจการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
สัญลักษณ์ทั้งหมดอยู่ในรูปทรงหยดน้ำสีน้ำตาลที่หลอมรวมมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหนึ่งเดียวกัน เปรียบประดุจหยดน้ำหนึ่งหยดที่หลอมรวมกันเป็นแม่น้ำแห่งการศึกษา ด้านข้างทั้งสองข้างของรูปทรงหยดน้ำชั้นในเป็นรูปรวงข้าวสีเหลืองทองข้างละ 7 ชั้น เกาะกลุ่มกัน สื่อถึงการหลอมรวมกันของสถาบันการศึกษาทั้ง 7 แห่งและมีความสามัคคีในการทำงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จของมหาวิทยาลัย

ด้านล่างของรูปทรงหยดน้ำเป็นฐานสิงห์สีน้ำตาลดัดโค้งตามรูปหยดน้ำ ด้านในเป็นอักษรชื่อมหาวิทยาลัยนครพนมสีน้ำตาล และด้านล่างสุดเป็นกรอบลายเส้นสีน้ำตาลดัดโค้งตามรูปหยดน้ำ มีชื่อมหาวิทยาลัยภาษาอังกฤษสีน้ำตาลอยู่ภายใน

สีประจำสถาบัน คือ "สีอิฐ" ซึ่งจะเป็นสีน้ำตาลอมทอง เป็นสีของความสว่างไสว เจิดจ้า เฉกเช่นเดียวกับองค์พระธาตุพนม ส่วนต้นไม้ประจำสถาบัน คือ ต้นกันเกรา หรือภาษาท้องถิ่นเรียกว่า ต้นมันปลา เป็นพันธุ์ไม้ที่พบมากในแถบจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดอกไม้มีกลิ่นหอมเย็น ซึ่งจะออกมากในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ชาวบ้านแถบนั้นนิยมเอาไปบูชาองค์พระธาตุพนม

มีอะไรเรียนบ้าง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
- เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)
- เกษตรศาสตร์ (การประมง)
- เกษตรศาสตร์ (ส่งเสริมและนิเทศศาสตรเกษตร)
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการผลิต)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีก่อสร้าง)
- เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ)
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
เทคโนโลยีไฟฟ้า
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตร์
การพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การจัดการทั่วไป
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ (เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น)
การศึกษาปฐมวัย (เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเท่านั้น)

ค่าใช้จ่าย
เหมาจ่ายแตกต่างกันแล้วแต่หลักสูตร

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน
ศูนย์การเรียนรู้และห้องสมุด IT
ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ห้องปฏิบัติการการบัญชี
ห้องปฏิบัติการพิมพ์ดีด
ห้องปฏิบัติการร้านค้าปลีก
โรงฝึกงานเทคนิคพื้นฐาน
โรงอาหาร มีเปิดให้บริการในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในสังกัดของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกแห่ง

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยนครพนมจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทั้งที่เป็นทุนของสถาบันและทุนจากภายนอกสถาบัน

ชีวิตนักศึกษา
ขณะนี้ยังไม่มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาสามารถพักได้ตามหอพักเครือข่าย หรือที่เรียกว่า "หอพักพันธมิตร" ซึ่งเป็นหอของเอกชนตั้งอยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย โดยทางสถาบันจะคอยกวนขันดูแลมาตรฐานความเป็นอยู่และระบบรักษาความปลอดภัยให้อย่างเข้มงวดและสม่ำเสมอ

 

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งหมด >>