Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยธนบุรี (มธร.)

มหาวิทยาลัยธนบุรี (มธร.)

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 5

Thonburi University (TRU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2441
ต้นไม้ประจำสถาบัน : -
สีประจำสถาบัน : สีแดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง
จำนวนคณะ : 5 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 2,717 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 600-1,000 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 29 อาคารแย้มชุติ ซอยเพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพฯ โทร 0 2809 0823-7
เว็บไซต์ : www.thonburi-u.ac.th

ประวัติ

หลังจากแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ที่เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ" ซึ่งเน้นพัฒนาให้คนมีงานทำและการคมนาคมสะดวก และแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 2 ที่เรียกว่า "แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" เริ่มเป็นที่ยอมรับกันว่าการพัฒนาใดๆ จะสำเร็จได้ต้องมีการพัฒนาคนให้มีคุณภาพก่อน และปัจจัยที่ช่วยให้คนมีคุณภาพก็คือการศึกษา สถาบันการศึกษาในระยะนั้นมีบทบาทสำคัญในการผลิตคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยเน้นด้านอุตสาหกรรมและพาณิชย์กรรม

ท่านอาจารย์ศุภนัย แย้มชุติ เป็นผู้หนึ่งที่อยู่ในแวดวงการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและได้เล็งเห็นความสำคัญในการผลิตกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม จึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะสร้างโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ขึ้น เนื่องจากขณะนั้นมีโรงเรียนช่างกลรัฐบาลเพียง 4 โรง ซึ่งผลิตช่างอุตสาหกรรมออกไปพัฒนาประเทศได้ไม่เพียงพอ ท่านอาจารย์ศุภนัยจึงได้ปรึกษาท่านอาจารย์สิทธิผล พลาชีวิน ผู้บริหารโรงเรียนช่างกลของรัฐบาลเพื่อจะเปิดโรงเรียนช่างกลโรงเรียนราษฎร์ขึ้น และในที่สุด โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมพณิชยการ "หมู่บ้านครู" จึงก่อกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2512 โดยเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายอาชีพ ในสาขาช่างกล ช่างก่อสร้าง และพณิชยการ จากนั้นโรงเรียนได้เปิดสาขาช่างสำรวจเพิ่มขึ้นในปีพ.ศ 2513 และสาขาเกษตรกรรมในปี พ.ศ. 2518

จนกระทั่งปี พ.ศ.2522 โรงเรียนช่างกลอุตสาหกรรมพณิชยการ "หมู่บ้านครู" ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนเทคโนโลยีหมู่บ้านครู เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและในปีพ.ศ 2522 ได้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเป็นโรงเรียนราษฎร์กลุ่มแรกในไม่กี่โรงที่ทางการอนุญาตให้เปิดได้ โดยมีการเรียนการสอนในสาขาช่างยนตร์ ช่างสำรวจ และช่างไฟฟ้า จนในปีต่อๆมาเปิดแผนกช่างก่อสร้าง เทคนิคอุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์

ต่อมาจากความมุ่งมั่นของอาจารย์ศุภชัย แย้มชุติ ที่จะให้นักเรียนช่างกลเรียนจบปริญญาตรีให้ได้จึงได้เตรียมการเปิดหลักสูตรปริญญาตรี แต่ท่านอาจารย์ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน แผนการขยายการศึกษาจึงได้ชะงักไป จวบจนกระทั่งทายาทของท่านได้มาสานต่อเจตนารมย์ และได้เสนอขอจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 จนในที่สุดก็ได้รับใบอนุญาติในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปี พ.ศ. 2541

สัญลักษณ์

เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยธนบุรี ประกอบไปด้วย วงกลม 3 วง สีน้ำเงิน เขียวและเหลือง ซ้อนกันอยู่บนรูปโล่สีแดง 8 เหลี่ยม มีช่อใบมะยม 2 ช่อ และชื่อมหาวิทยาลัยอยู่บนวงกลมสีเขียว ตรงกลางเป็นโล่สีแดงสลับสีน้ำเงิน มทร. อยู่ภายในโล่ ซึ่ง " โล่ " หมายถึง การพัฒนาการศึกษาเพื่อก่อให้เกิดการมีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ "วงกลมสีเขียวใบไม้" หมายถึง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ "วงสีน้ำเงิน" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "วงกลมสีเหลือง" หมายถึง คุณธรรม จริยธรรม
สีประจำสถาบันได้แก่ สีแดง-น้ำเงิน-เขียว-เหลือง "สีแดง" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อชาติและสังคม "น้ำเงิน" หมายถึง ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ "สีเขียว" หมายถึง ความมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมที่ยั่งยืน "สีเหลือง" หมายถึง การมีคุณค่าและรักษาคุณค่าของตนเอง ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

มีอะไรเรียนบ้าง

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการ

2. คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (ปกติและต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คณะบริหารธุรกิจ (ปกติและต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการ
- คอมพิวเตอร์
- การตลาด

4. คณะบัญชี (ปกติและต่อเนื่อง 2 ปี)
- การบัญชี

5. บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ค่าเล่าเรียนคิดเป็นหน่วยกิตๆ ละ 600 บาท สำหรับวิชาบรรยาย และหน่วยกิตละ 1000 บาท สำหรับวิชาปฏิบัติ

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* สำนักหอสมัดและสารสนเทศ เปิดให้บริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร และแผ่นซีดีรอม และมีบริการฐานข้อมูลงานวิจัย นอกจากนั้นยังเปิดสอนวิธีการสืบค้น WebPac ให้กับนักศึกษาที่เป็นสมาชิก สามารถติดต่อขอสมัครสมาชิกได้ที่เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์
* ศูนย์คอมพิวเตอร์
* ศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยธนบุรีสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีนักกีฬา คือมีระเบียบวินัยที่ดี และเสริมสร้างร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ โดยจัดให้มีสถานที่ฝึกซ้อมกีฬา และจัดโครงการกีฬาอย่างต่อเนื่อง
* หอพักนักศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยธนบุรีได้จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีกองทุนเงินกู้เพื่อการศึกษาอีกด้วย

ชีวิตนักศึกษา

หากเอ่ยชื่อมหาวิทยาลัยธนบุรี หลายคนอาจไม่รู้จัก และนึกไม่ออกว่าอยู่ไหน แต่ถ้าบอกชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีแล้วล่ะก็ คงจะเริ่มคุ้นเคยกันบ้าง แต่ปัจจุบันสถาบันแหล่งนี้ ไม่ได้มีดีที่ด้านเครื่องยนต์กลไกเพียงอย่างเดียวแล้ว เพราะมีหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจ และด้านวิทยาศาสตร์เปิดสอนด้วย แม้กระทั่งนักกีฬา ทีมฟุตซอลของมหาวิทยาลัยธนบุรี ก็มีชื่อเสียงด้วยเช่นกัน

และถึงแม้จะอยู่ค่อนข้างไกล คือตั้งอยู่แถวๆ หนองเขม แต่การเดินทางมามหาวิทยาลัยก็สามารถทำได้สะดวก เพราะมีรถประจำทางวิ่งผ่านหลายสาย ได้แก่ รถตู้สายหมอชิต-อ้อมใหญ่ รถตู้สายพาต้า - หรรษา รถเมล์สาย 80, 81, 84, 84ก., 123 รถปรับอากาศสาย 80, 84, 84ก, 157 และรถปอ.พ. สาย12
วันหยุดของมหาวิทยาลัยธนบุรี ค่อนข้างแต่ต่างจากที่อื่น คือจะหยุดวันศุกร์-เสาร์

 

 

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด