Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยปทุมธานี (มปท.)

มหาวิทยาลัยปทุมธานี (มปท.)

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 59

Pathumthani University (PTU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2548
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นปาริชาต
สีประจำสถาบัน : สีน้ำเงิน-ชมพู
จำนวนคณะ : 10 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 2,486 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 800-2,000 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 140 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทร 0 2975 6999, 0 2975 6977
เว็บไซต์ : www.ptu.ac.th

ประวัติ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในนาม "วิทยาลัยปทุมธานี" เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2542 โดย ดร. ชนากานต์ ยืนยง เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะชั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริยธรรมในการดำเนินชีวิต อันจะเป็นการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ต่อมา วิทยาลัยปทุมธานีได้ปฏิบัติพันธะกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์ครบ

สัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานี มีลักษณะเป็นตรารูปวงกลมล้อมรอบด้วยริบบิ้น มีชื่อมหาวิทยาลัยปทุมธานีเป็นภาษาไทยด้านบนและภาษาอังกฤษด้านล่างของวงกลม ภายในวงกลมมีดอกบัวหลวงซ้อนอยู่กลางโลกซึ่งลอยอยู่บนสายน้ำและมีหนังสืออยู่ด้านล่าง

"ดอกบัวหลวง" นี้ หมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรมความดี "ลูกโลก" หมายถึง ความเป็นสากล "สายน้ำ" หมายถึง พลังความคิดและความไม่หยุดนิ่ง "หนังสือ" หมายถึง แหล่งความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ และ "ริบบิ้น" หมายถึง ความกล้า ความสำเร็จ และเกียรติยศ โดยรวมแล้วจึงหมายถึง สถาบันการศึกษาที่มุ่งจัดการการศึกษาสู่ความเป็นสากล ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิต มีพลังในการศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองได้อย่างไม่หยุดนิ่ง และมีความกล้าในการสร้างสรรค์และนำสังคมเพื่อความสำเร็จและเกียรติยศ

สีประจำสถาบันคือ "สีน้ำเงิน-ชมพู" สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่นคง หนักแน่น เป็นสีที่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สีชมพู หมายถึง ความอ่อยโยน ความสว่าง และความรักในสถานศึกษาของตน

ต้นไม้ประจำสถาบันคือ "ต้นปาริชาต" ในขณะที่ดอกไม้ประจำสถาบันคือ "ดอกบัว" ซึ่งหมายถึง ความมีคุณธรรมและจริยธรรม ความดี

มีอะไรเรียนบ้าง

1. คณะวิศกรรมศาสตร์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมอุตสาหการ

2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- การจัดการ
- การตลาด

3. คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- บัญชี

4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลลี (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศ

5. คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- สาธารณสุขศาสตร์
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- อนามัยสิ่งแวดล้อม
- การแพทย์แผนไทยและสปา

6. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตร์

7. คณะรัฐศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- รัฐศาสตร์

8. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- การสื่อสารการตลาด
- สื่อสารมวลชนและดิจิตอล

9. คณะศิลปะศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว

10. คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
- พยาบาลศาสตร์

11. บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ค่าลงทะเบียนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 1,500 บาท วิชาปฏิบัติและวิทยานิพนธ์หน่วยกิตละ 2,000 บาท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิชาบรรยายหน่วยกิตละ 1,200 บาท วิชาปฏิบัติหน่วยกิตละ 1,500 บาท และวิทยานิพนธ์ 1,000 บาท ส่วนคณะอื่นๆ วิชาบรรยายคิดหน่วยกิตละ 800 บาท วิชาปฏบัติและวิทยานิพนธ์หน่วยกิตละ 1,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มีบริการยืม-คืน หนังสือ วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์
* มีบริการด้านสุขภาพอนามัยในด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น และด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยโดยทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีห้องพยาบาลที่ชั้น 1 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา พร้อมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพคอยให้บริการแก่นักศึกษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
* จัดทำประกันอุบัติเหตุให้แก่นักศึกษาโดยให้สิทธิ์คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินประกันคนละ 50,000 บาท กรณีเสียชีวิต และค่ารักษาพยาบาลต่อการเกิดอุบัติเหตุครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท
* ให้คำปรึกษา แนะแนว และจัดหางาน ให้แก่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบไปแล้ว โดยมีศูนย์ให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ One Stop Service โดยมีนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคอยให้บริการ
* ทางมหาวิทยลัยมีทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และนักศึกษาที่เรียนดีนอกจากนี้ยังมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาของรัฐบาล ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลกำหนด
* หอพักนักศึกษา

ทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยปทุมธานีจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีและขาดแคลนทุนทรัพย์หลายประเภท ได้แก่
1. ทุนพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
2. ทุนการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
3. ทุนการศึกษาสถาบันในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยปทุมธานี
4. ทุนการศึกษาพี่น้องมหาวิทยาลัยปทุมธานี
5. ทุนอุดหนุนการศึกษาต่อเนื่อง
6. ทุนเรียนดี เพชรปทุมธานี
7. ทุนเสริมการศึกษา
8. ทุนสงเคราะห์ฉุกเฉิน
9. ทุนกีฬา
10. ทุนนาฏศิลป์ ดนตรีและเชียร์ลีดเดอร์

ชีวิตนักศึกษา

ถึงจะตั้งอยู่ในแถบปริมณฑลและได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยได้ไม่นาน แต่มหาวิทยาลัยปทุมธานีได้พัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนตัวอาคารและอุปกรณ์การเรียนให้มีความทันสมัยครบถ้วน นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถใช้ชีวิตการเรียนในสภาพแวดล้อมที่ดีเยี่ยม ดังจะเห็นได้จากการที่มหาวิทยาลัยเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมและการอยู่ล้อมรอบธรรมชาติจนได้รับเหรียญทองจากกระทรวงสาธารณสุขระหว่างปี 2543-2547 เป็นเวลาถึง 5 ปีซ้อน

 

 

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด