Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 2

Sripatum University (SPU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2513
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นปาล์มขวด
สีประจำสถาบัน : สีฟ้า-ชมพู
จำนวนคณะ : 12 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 22,706 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 1,000-2000 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ :
- วิทยาเขตบางเขน 61 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โทร 0 2579 9120-39
- วิทยาเขตชลบุรี 79 ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โทร 0 3874 3690-9
- วิทยาเขตพญาไท อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2298 0181-3
เว็บไซต์ : www.spu.ac.th (บางเขน), www.east.spu.ac.th (ชลบุรี), www.spupayathai.com (พญาไท)

ประวัติ

มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็น 1 ใน 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเมื่อ 28พฤษภาคม พ.ศ. 2513 โดย ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ที่มีความเชื่อว่า "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ"

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี ทรงพระราชทานนามว่า "ศรีปทุม" พร้อมความหมายว่า "เป็นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" รวมทั้งเสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายสถาบันและพระราชทานปริญญาบัตร อนุปริญญา และประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 1-3

และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐบาล และตอบสนองความต้องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยจึงได้ขยายวิทยาเขตออกไปในปีการศึกษา 2530 โดยได้จัดตั้งวิทยาเขตที่สมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2530

ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความต้องการในการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องสำหรับผู้บริหาร ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งขององค์กร จึงขออนุมัติบวงมหาวิทยาลัย(ในขณะนั้น) จัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคาร SM Tower ชั้น 17 เขตพญาไท เพื่อเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนักบริหาร

นับตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลามากกว่า 3 ทศวรรษ มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้ปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ประการของสถาบันอุดมศึกษา คือ การสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้อย่างครบถ้วน โดยมีปณิธานที่จะสร้างบัณฑิตศรีปทุมให้เป็นผู้กอปรด้วย "ปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม"

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้สำเร็จการศึกษาออกสู่สังคมและทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้พัฒนามหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ก้าวไปข้างหน้าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริงต่อไป

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ "รูปดอกบัวมีกลีบ 3 กลีบ" หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวะธรรม ส่วน "รูปหกเหลี่ยมด้านนอก" หมายถึง ทิศทั้ง 6 ในพระพุทธศาสนา รวมถึงผู้มีพระคุณและผู้ที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องในชีวิต ดวงตราสัญลักษณ์นี้จึงมีความหมายรวมว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุมมุ่งสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่กอปรด้วยปัญญา ความเชี่ยวชาญ ความเบิกบาน และคุณธรรม ด้วยระบบการศึกษาที่ให้นักศึกษารู้หลักวิทยาการ รู้คิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี รู้นำการแก้ปัญหาหาร่วมพัฒนาสังคม และดำรงตนอย่างมีคุณค่า

มีอะไรเรียนบ้าง

วิทยาเขตบางเขน
1. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตร์

2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- ธุรกิจระหว่างประเทศ
- การเงินและการธนาคาร
- การจัดการ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การตลาด (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการอุตสาหกรรม (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการลอจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

3. คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- การบัญชี (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

4. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- การโฆษณา (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การประชาสัมพันธ์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

5. คณะศิลปะศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

6. คณะเศรษฐศาสตร์
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
- เศรษฐศาสตร์

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมเครื่องกล (ปกติ และ 3 ปี)
- วิศวกรรมไฟฟ้า (ปกติ และ 3 ปี)
- วิศวกรรมโยธา (ปกติ และ 3 ปี)
- วิศวกรรมอุตสาหการ (ปกติ และ 3 ปี)
- เมคคาทรอนิกส์ (ปกติ และ 3 ปี)
- วิศวกรรมยานยนต์ (ปกติ และ 3 ปี)

8. คณะสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปกติ และ 3 ปี)
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- วิศวกรรมซอฟท์แวร์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

9. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
- สถาปัตยกรรม (5ปี)
- การออกแบบภายใน

10. คณะดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
- ดิจิทัลอาร์ต (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

11. วิทยาลัยนานาชาติ
International Business Communications (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
Hotel Management (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

12. บัณฑิตวิทยาลัย

วิทยาเขตชลบุรี
1. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตร์

2. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- การโฆษณา
- การประชาสัมพันธ์
- การออกแบบสื่อดิจิทัล

3. คณะบัญชี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- การบัญชี (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

4. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การจัดการ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การตลาด (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการอุตสาหกรรม (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การเงินและการธนาคาร (หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

5. คณะศิลปะศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
- การท่องเที่ยว (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)

6. คณะสารสนเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปกติ และต่อเนื่อง 2 ปี)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
มัลติมีเดียแอนิเมชั่น

ค่าใช้จ่าย

สำหรับวิชาในหมวดมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาไทย จิตวิทยาทั่วไป และหมวดวิชานิติศาสตร์ หน่วยกิตละ 1,000 บาท หมวดวิชาบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเลขานุการ การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์ทั่วไป หน่วยกิตละ 1,200 บาท หมวดวิชาเคมี พื้นฐานหลักสูตรศิลปบัณฑิต และหมวดวิชาหลักสูตรนานาชาติ 1,500 บาท หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์ การออกแบบภายใน 1,600 บาท หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1,800 บาท หมวดวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดิจิทัลอาร์ต 2,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* หอสมุดกลาง เป็นอาคาร 4 ชั้น มีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพื่อการสืบค้นข้อมูลจำนวนมาก นอกจากหอสมุดกลาง ก็ยังมีห้องสมุดคณะนิติศาสตร์ ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และห้องสมุดสื่อโสตทัศน์
* ศูนย์คอมพิวเตอร์ และศูนย์อินเทอร์เน็ต อยู่ทีอาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดเป็นศูนย์รวมของคณะที่จัดการเรียนการสอนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคอมพิวเตอร์ประมาณ 500 เครื่อง และนักศึกษาสามารถเล่นคอมพิวเตอร์ได้ตามจุดต่างๆของตึกเรียนด้วย
* ศูนย์มีเดีย "ดร. วีระ ปิตรชาติ" เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนด้านวิทยุโทรทัศน์ ประกอบด้วยสตูดิโอขนาดใหญ่และกลาง พร้อมห้องควบคุมชุดถ่ายทำนอกสถานที่และห้องปฏิบัติการสำหรับตัดต่อและผลิตสื่อภาพและเสียง
* ศูนย์กีฬาในร่มและศูนย์สุขภาพ เป็นสถานที่ออกกำลังกายและบริหารร่างกายที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมห้องแอโรบิกและโยคะ ห้อง Weight Training ห้อง Fitness Test, Pre Test และ Pro-Test ศูนย์กีฬาในร่มนั้น สามารถจัดการแข่งขันที่รองรับผู้ชมได้ถึง 800 ที่นั่ง ส่วนศูนย์สุขภาพนั้นจัดว่ามีขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดสถาบันหนึ่งในประเทศไทย
*ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลัก จัดให้มีกิจกรรมที่มีส่วนในการพัฒนานักศึกษามากมาย อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมความกตัญญูกตเวทิตาคุณ กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา กิจกรรมการฝึกปฏิบัติธรรมบริหารจิตใจ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญา กิจกรรมทางด้านดนตรีนาฏศิลป์ และกิจกรรมที่เกี่ยวกับการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นต้น
* ศูนย์ให้คำปรึกษา จัดบริการด้านให้คำปรึกษาเพื่อดูแลให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาทุกปัญหา เพื่อให้นักศึกษามีชีวิตที่มีความสุขตามอัตรภาพ และสำเร็จการศึกษาได้ตามต้องการ โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาจบทางด้านจิตวิทยาโดยตรง และมีแพทย์ที่เชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษามาให้บริการแก่นักศึกษา นอกจากนี้ทางศูนย์ยังมีบริการอื่นๆ อีก เช่น บริการตอบปัญหาทางสายด่วนโทรศัพท์ (Hot Line) บริการห้องผ่อนคลายด้วยเสียงเพลง และการพัฒนาบุคลิกภาพ
* ศูนย์เครือข่ายศิษย์เก่า ทำหน้าที่เป็นสื่อสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าและมหาวิทยาลัย เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
* ศูนย์สหกิจศึกษาและจัดหางาน มีภารกิจ 2 ด้าน คือ ด้านงานสหกิจศึกษา เป็นงานที่มุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสได้ออกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เพื่อให้สามารถเรียนรู้และสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนด้านการจัดหางาน จะมุ่งเน้นในการจัดหาแหล่งงานรองรับการทำงานของนักศึกษาในทุกๆลักษณะงาน ทั้งงานประจำและงานพิเศษ เพื่อหารายได้เสริมระหว่างกำลังศึกษา
* โรงอาหารของมหาวิทยาลัยมีอยู่หลายแห่ง เช่น ที่ข้างตึก 5 และที่โรงอาหารตึก 10 ซึ่งเป็นลักษณะ Food Center เหมือนในห้างสรรพสินค้า
* บริการด้านการขอลดค่าโดยสารรถไฟ ทั้งการเดินทางเพื่อการทัศนศึกษา หรือเพื่อกลับบ้านสำหรับนักศึกษาที่มีสำมะโนครัวอยู่ต่างจังหวัด สอบถามรายละเอียดได้จาก สำนักงานกิจการนักศึกษา
* บริการข้อมูลการศึกษาต่อต่างปรัเทศ ติดต่อได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร ดร. สุข พุคยากรณ์
* บริการอินเทอร์เน็ต นักศึกษาที่ลงทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้วจะได้รับ Username และ Password สำหรับใช้บริการด้านต่างๆบนระบบอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย และบริการอินเทอร์เน็ตนี้ยังมีหลายจุด ทั้งภายในห้องปฏิบัติการหรือจุดบริการเครืข่ายไร้สาย (Wireless Lan) สอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 11 อาคารสยามบรมราชกุมารี
* บริการให้ความช่วยเหลือนักศึกษาด้วยการทำงานมีค่าตอบแทน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีรายได้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการครองชีพและมีประสบการณ์ในการทำงานจริง โดยนักศึกษาจะได้ทำงานในห้องปฏิบัติการต่างๆ ห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
* ที่จอดรถสำหรับนักศึกษา มีอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น สำหรับให้บริการจอดรถได้จำนวนประมาณ 500 คัน และบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย สามารถจอดรถได้อีกประมาณ 400 คัน สำหรับที่วิทยาเขตชลบุรี มีพื้นที่สำหรับจอดรถได้ประมาณ 300 คัน
* หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จัดหอพัก "บ้านอยู่สบาย" ไว้ให้นักศึกษาหญิง โดยตั้งอยู่ในซอยพหลโยธิน 49 บนพื้นที่ 9,255 ตารางเมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ความสูง 6 ชั้น จำนวนห้องพักทั้งสิ้น 219 ห้อง สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเดินทาง เนื่องจากสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2579 1111, 0 2561 2222 ต่อ 1189 และที่หอพัก 0 2561 4888

ทุนการศึกษา

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดี หรือมีความสามารถพิเศษต่างๆ มหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงได้จัดสรรทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาจนสำเร็จการระดับปริญญาตรี ได้แก่
1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม (สำหรับนักศึกษาใหม่) เช่น ทุนเพชรศรีปทุม ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสิ่งประดิษฐ์ ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกิจกรรม ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านสื่อมวลชน เป็นต้น
2. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม (สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน) เช่น ทุนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทุนเรียนดี และทุนเรียนดีกิจกรรมเด่น
นอกจากนี้ก็ยังมีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ชีวิตนักศึกษา

ที่วิทยาเขตบางเขน หากไม่พักในหอพักของมหาวิทยาลัย นักศึกษาสามารถพักได้ที่หอพักนอกซึ่งมีอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย มี 3แห่งที่ได้รับความนิยม เช่น ชุมชนบางบัว วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ตรงเกษตร สะพานใหม่ ราคาประมาณ 2,000-4,000 บาท ต่อห้องต่อเดือน

ที่วิทยาเขตชลบุรีไม่มีหอพักของมหาวิทยาลัย แต่จะมีหอพักเอกชนอยู่รอบๆ โดยเฉพาะด้านซ้ายมือจะเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นอีกที่ที่นักศึกษานิยมเช่าบ้านอยู่ ราคาของหอพักเอกชนจะประมาณเดือนละ 2,000-2,500 บาท ต่อห้อง

เมื่อมีเวลาว่างนิสิตนิยมไปเดินเล่นที่เมเจอร์รัชโยธินและเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือจะนั่งรถตู้วิ่งผ้านหน้ามหาวิทยาลัยไปเที่ยวเดอะมอลล์งามวงศ์วาน มาบุญครอง หรือฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวศรีปทุมคือ ศาลพระภูมิบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย นิยมสักการะโดยการถวายพวงมาลัยดอกดาวเรือง

 

 

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด

เว็บบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่ | ตั้งกระทู้โหวต | กระทู้ทั้งหมด

ประเด็นร้อนสุดๆ ความคิดเห็นล่าสุด