Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 10

(EAU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2539
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ต้นฝ้ายคำ หรือต้นสุพรรณิการ์
สีประจำสถาบัน : สีน้ำเงิน-ขาว
จำนวนคณะ : 10 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 4,453 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : หน่วยกิตละ 900 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 200 ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง 5) อำภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทร 0 2577 1028-31
เว็บไซต์ : www.eau.ac.th

ประวัติ
ในช่วงปี พ.ศ. 2539 ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการผลิตและบริการ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงการเปลี่ยนแปลงทุกด้านในสังคมไทยการศึกษาของไทยมีการขยายตัวในทุกระดับ ซึ่งทำให้เกิดการขยายตัวอย่างชัดเจนในระดับอุดมศึกษาการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นปรากฏการณ์สำคัญประการหนึ่งที่มาพร้อมกับพัฒนาการของสังคมในช่วงเวลานั้น

เนื่องจากสังคมมีเงื่อนไขใหม่สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม หรือวัฒนธรรมก็ได้กำหนดและพิจารณาถึงความรู้ ความสามารถ คุณสมบัติเฉพาะด้าน โดยเน้นถึงบุคลากรที่ได้รับความรู้ ความคิดและประสบการณ์จากกระบวนการอบรมที่สุงกว่าเดิม ในขณะเดียวกันสมาชิกรุ่นใหม่ที่จะเป็นทรัพยากรด้านบุคคลของชาติในอนาคต ควรอย่างยิ่งที่จะเข้าสู่กระบวนการดังกล่าว โดยเข้ารับการอบรมศึกษาระดับสูง จากการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นสาเหตุของการขยายการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้น

จากความต้องการดังกล่าว นำไปสู่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งในช่วงปลายปี 2539 ซึ่งอาจมองในภาพรวมว่าเป็นการตอบสนองกระแสของการเปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ แต่เมื่อพิจารณาถึงความเป็นจริงแล้ว สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างมีลักษณะเฉพาะ มีแนวทางปฏิบัติตลิดจนบริบทแวดล้อม และจิตวิญญาณของตนเองไม่ซ้ำแบบกัน
คุณชวน และ คุณมานี ชวนิชย์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยัลยอีสเทิร์นเอเชียเป็นผู้มีจิตศรัทธาและปณิธานมุ่งมั่นในการสนับสนุนและการสร้างประโยชน์ทางการศึกษาแก่เยาวชนในสังคมไทยมาตลอดเวลา เมื่อโอกาสและสถานการณ์เอื้ออำนวยจึงได้สนับสนุนปัจจัยทางด้านทุนทรัพย์

และที่ดินเพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ขึ้นและได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการได้นับแต่เดือนเมษายน พุทธศักราช 2539 เป็นต้นมา
มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ริมคลองรังสิต อันเป็นแหล่งที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานคู่กับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจสังคมไทยตั้งแต่ครั้งสมัยพระพุทธเจ้าหลวงองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและยังคงสัมพันธ์กับชุมชนรอบข้างที่เติบโตไปในรอยต่อระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมของเขตชนบทกับความทันสมัยของย่านชานเมืองหลวงและระหว่างภาคเกษตรกรรมกับภาคอุตสาหกรรม แม้มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจะมุ่งนำภารกิจของมหาวิทยาลัยไปสู่ระดับสากล แต่ก็ยังสำนึกนความผูกพันอันมีค่ากับชุมชนรอบข้างอยู่เสมอ โดยเห็นว่าชุมชนเป็นทั้งแหล่งศึกษาหาความรู้ พร้อมๆกับเป็นเป้าหมายสำคัญที่มหาวิทยาลัยจะต้องมุ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

สัญลักษณ์
อักษรย่อชื่อภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย หรือ EAU เมื่อนำมาตีความ สามารถกำหนดคุณสมบัติของภารกิจการสร้างบุคลากรของสถาบันได้ดังนี้ "E" หมายถึง ประสิทธิภาพและจริยธรรม (Efficiency and Ethics) "A" หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ โดยพร้อมที่จะใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ (Adaptive Ability) และ "U" หมายถึง การถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นสากล (Universal Wisdom)

ต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยคือ "ต้นฝ้ายคำ" หรือ "ต้นสุพรรณิการ์" ซึ่งเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศทางตะวันตก สามารขยายพันธุ์และเติบโตแข็งแรงได้ในต่างถิ่น มีดอกสีเหลืองทอง กลีบดอกอ่อนนุ่ม มีกลีบซ้อนกัน 5 กลีบและกลุ่มใบเป็น 5 แฉก จึงเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพราะการศึกษาจะเจริญรุ่งเรืองได้นั้นจะมาจากสัมผัสทั้ง 5 เฉกเช่นกลีบดอกและกลุ่มใบของต้นสุพรรณิการ์ และมีลักษณะมาตรฐานความเป็นสากลร่วมกันของสังคมโลก

สีสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคือ "สีน้ำเงิน-ขาว" ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้รู้หรือนักปราชญ์ที่ทรงความรู้และสง่างามด้วยความมีปัญญาเป็นเครื่องประดับตน

มีอะไรเรียนบ้าง
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- วิศวกรรมไฟฟ้า
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- วิศวกรรมเครื่องกล
- วิศวกรรมอุตสาหการ

2. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การบัญชี
- การจัดการ
- การตลาด
- การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Programme
- International Business Management

3. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
- วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

4. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

5. คณะศิลปะศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
- การจัดการท่องเที่ยว
- หลักสูตรภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

6. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

7. คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

8. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
- เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
- การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยี

9. คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

10. บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 900 บาท แต่คณะที่มีการเรียนปฏิบัติเยอะต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายจะประมาณไม่เกิน 35,000 บาท ต่อเทอม และคณะอื่นๆ จะประมาณ 20,000 บาท ต่อเทอม รวมๆแล้วค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4 ปีอยู่ที่ประมาณ 140,000-260,000 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน
* หอสมุดกลาง อยู่ตึก L มี 3 ชั้น สามารถไปใช้บริการยืม-คืนหนังสือ และสื่อสารสนเทศได้ มีมุมอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีคอมพิวเอตร์ไว้ให้บริการประมาณ 40 เครื่อง มีมุมสำหรับดูวิดีโอ นอกจากนั้นยังมีห้อง English For You ที่นักศึกษาสามารถใช้ในการฝึกภาษาอังกฤษด้วยตนเอง โดยการยืมเทปหรือคู่มือการเรียนได้
* ศูนย์คอมพิวเตอร์ อยู่ที่ชั้นล่างของตึกเรียน มีคอมพิวเตอร์ประมาณ 500 เครื่อง และยังมีมุมคอมพิวเตอร์ตามตึกเรียนอื่นๆ อีกประมาณ 4 ตึก ซึ่งนักศึกษาสามารไปใช้อินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
* ศูนย์หนังสือ
* มีศูนย์สันทนาการและกีฬา ประกอบด้วยสนามบาส สนามเทนนิส สนามรักบี้ และห้องฟิตเนส อยู่ที่หอพักหญิง แต่นักศึกษาชายก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้
* ในมหาวิทยาลัยมีโรงอาหารที่เดียว มีร้านประมาณ 8 ร้าน แต่บางทีถ้ามีเวลา นักศึกษานิยมไปทานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของจังหวัดปทุมธานี
* หอพักนักศึกษาภายใน อยู่ห่างจากตัวมหาวิทยาลัยออกไปประมาณ 2 กิโลเมตร คืออยู่บริเวณคลอง 6 ในซอยพรพิศาล หอชายตั้งอยู่ท้ายซอย โดยห้องหนึ่งจะพักได้2-3 คน หรือหากใครอยากจะพักคนเดียวก็ได้ แต่ก็ต้องจ่ายแพงขึ้นไปอีก หอหญิงอยู่ซอยเดียวกัน แต่อยู่ปากซอย

ทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียมีทุนการศึกษาหลากหลายทุนให้กับนักศึกษาทั้งทุนของมหาวิทยาลัยและจากภายนอก

ชีวิตนักศึกษา
ระยะทางจากหอพักมายังตัวอาคารเรียนดูจะเป็นระยะที่ก้ำกึ่งว่าถ้าเดินก็คงเมื่อย แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะมหาวิทยาลัยได้จัดคิวรถตู้รับ-ส่งระหว่างสถานที่ทั้งสองแห่ง มีบริการตลอดตั้งแต่เช้าถึง 3 ทุ่ม ส่วนใครที่ไม่ต้องการอยู่หอใน ก็สามารถเลือกพักหอเอกชนภายนอกที่อยู่บริเวณเดียวกันได้ ราคาประมาณเดือนละ 2,000-2,500 บาท

ที่นี่มีประตูหลักด้านหน้าด้านเดียวซึ่งก็มีคลองไหลผ่านด้วย นักศึกษาจึงต้องเดินข้ามสะพานออกมาตรงถนนก่อนขึ้นรถเมล์ ซึ่งมีทั้งรถเมล์และรถตู้บริการ และเนื่องจากประตูทางเข้า อยู่ห่างไกลจากตึกเรียนเป็นกิโล ทางมหาวิทยาลัยมีบริการรถรับ-ส่งให้อีกต่อหนึ่ง โดยคิดค่าโดยสารเพียงนิดหน่อย

เวลาว่าง นักศึกษานิยมไปเดินเล่นดุหนังกันที่เมเจอร์รังสิต หรือฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต หรือไม่ก็กลับหอพัก หรือบางทีก็ไปนั่งคุยกันที่บริเวณชั้นล่างตึก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรวมตัวกันของนักศึกษา หรือไม่ก็ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิต

ติดตาม Sanook! Campus

เว็บบอร์ด ตั้งกระทู้ใหม่ | ตั้งกระทู้โหวต | กระทู้ทั้งหมด

ประเด็นร้อนสุดๆ ความคิดเห็นล่าสุด