Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > education > มหาวิทยาลัยโยนก (ยน.)

มหาวิทยาลัยโยนก (ยน.)

  • (+ให้คะแนนบทความ)
  • เปิดอ่าน point ความคิดเห็น 0

Yonok University (YNU)

ก่อตั้ง : พ.ศ. 2549
ต้นไม้ประจำสถาบัน : ดอกช้างแดง
สีประจำสถาบัน : สีแดง
จำนวนคณะ : 6 คณะ
จำนวนนักศึกษา : ประมาณ 934 คน
อัตราค่าเล่าเรียน : ภาคการศึกษาละ 28,000-42,000 บาท
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ : 444 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โทร. 0 5426 5170-6
เว็บไซต์ : www.yonok.ac.th

ประวัติ

เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเพียง 4 แห่ง ซึ่งล้วนแต่อยู่ในกรุงเทพฯ เด็กนักเรียนที่จบมัธยมปลายจึงมีโอกาสน้อยที่จะได้เข้าเรียนมหาวิทยาลัย อีกทั้งถ้าเป็นเด็กที่มีภูมิลำเนามาจากต่างจังหวัด เมื่อเข้ากรุงเทพฯ แล้วก็มักไม่กลับคืนถิ่นฐานบ้านเกิด เรียกได้ว่าเป็นการสมองไหลและเสียทรัพยากรท้องถิ่น

ดร.นิรันดร์ จิวะสันติการ เป็นผู้หนึ่งที่โชคดีสอบเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้ แต่ท่านก็ต้องผิดหวังเมื่อพบว่ามหาวิทยาลัยไม่สามารถตอบสนองสิ่งที่ท่านแสวงหา ไม่ใช่สถานที่ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักคิด มีแต่มุ่งเน้นการเรียนการสอนในชั้นเรียน ในเชิงวิชาการ แต่ละเลยที่จะกระตุ้น ส่งเสริมให้นักศึกษาแสวงหาความรู้นอกตำราและนอกชั้นเรียน การทำกิจกรรม การบำเพ็ญประโยชน์ การกีฬา แต่เมื่อท่านได้ไปศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา ท่านจึงได้สัมผัสมหาวิทยาลัยที่แท้จริงอย่างที่ท่านแสวงหา เป็นสถานที่ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักคิด ได้มีประสบการณ์ชีวิตทั้งในตำราและนอกตำรา มีแคมปัสไลฟ์ มีหอพักที่น่าอยู่ และเอื้อต่อการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเหล่านี้ล้วนให้ความสำคัญกับวิชาในสายศิลปะศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าอย่างแท้จริง แล้วจึงเชี่ยวชาญวิชาชีพเป็นนักวิชาชีพที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ ดร.นิรันดร์ จึงเกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสร้างมหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติดังกล่าวในประเทศไทย

และเนื่องจากท่านเล็งเห็นว่า ต่างจังหวัดมีมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย ทำให้เด็กต่างจังหวัดจำนวนมากขาดโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ท่านจึงตัดสินใจที่จะก่อตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นในจังหวัดลำปางซึ่งเป็นบ้านเกิดของท่านเอง โดยได้ร่วมกับคุณแม่โต้ย จิวะสันติการ บริจาคที่ดินจำนวน 25 ไร่ และเงินกองทุนอีกหนึ่งล้านบาท นอกจากนั้นยังได้รับเงินสนับสนุนช่วยเหลือจากอีกหลายหน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและนอกประเทศ โดยในขั้นแรกใช้ชื่อว่า "วิทยาลัยโยนก" เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2531 เป็นต้นมา

จวบจนวันที่ 23 สิงหาคม 2549 วิทยาลัยโยนกได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาเป็น "มหาวิทยาลัยโยนก" ซึ่งทำให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของจังหวัดลำปางที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพให้แก่สังคมด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็นนักคิด ใฝ่รู้ ทำงานหนัก ทั้งในด้านการเรียนที่มีหลักวิชา และประยุกต์แนวคิดไปใช้กับกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสบการณ์ที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สัญลักษณ์

"ดอกช้างแดง" เป็นดอกกล้วยไม้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางภาคเหนือ เป็นดอกไม้ที่สะท้อนความเป็นเมืองเหนือหรือเอื้องเหนือ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยโยนกที่มีถิ่นกำเนิดทางภาคเหนือ และเป็นสีแดงที่สะท้อนสีประจำมหาวิทยาลัย

"สีแดง" เป็นสีที่มีความหมายถึง "ชาติ" ซึ่งเป็นวัตถุระสงค์ที่สำคัญของสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาบุคลากรของชาติเพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะพัฒนาชาติของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าและผาสุก

มีอะไรเรียนบ้าง

1. คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
- การตลาด (ปกติ ต่อเนื่อง 2 ปี)
- การจัดการ (ปกติ ต่อเนื่อง 2 ปี)
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
- การบัญชี (ปกติ ต่อเนื่อง 2 ปี)
International Programme
- Management

2. คณะนิเทศศาสตร์
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
- หนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์
- การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรศิลปะบัณฑิต
- การออกแบบผลิตภัณฑ์

3. คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- การท่องเที่ยว
- ภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตร์ (ปกติ และโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาผู้นำท้องถิ่น)

4. คณะนิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
- นิติศาสตร์

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
- วิทยาการคอมพิวเตอร์
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์บัณฑิต
- สารสนเทศคอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) (ปกติและ ต่อเนื่อง 2 ปี)

6. บัณฑิตวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย

ค่าสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,300 บาท หลักสูตรภาคภาษาไทย ค่าลงทะเบียนต่อ 1 ภาคการศึกษา ประมาณ 28,00 บาท (ประกอบด้วยค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ) หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ค่าลงทะเบียนต่อ1 ภาคการศึกษา ประมาณ 42,000 บาท (ประกอบด้วยค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่างๆ) ค่าหอพักสำหรับผู้ประสงค์จะพักหอพักของมหาวิทยาลัย ประมาณ 5,000 บาท/ภาคการศึกษา

สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียน

* หอสมุด
* ห้องคอมพิวเตอร์
* ศูนย์ภาษา
* โรงอาหาร
* หอพักนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันระหว่างเพื่อนนักศึกษา หอพักจึงเป็นที่พักอาศัยที่ปลอดภัย อบอุ่น และเป็นแหล่งของการเรียนรู้ทักษะชีวิต อาคารหอพักมี 2 อาคาร คือ อาคารหอพักชาย อาคารหอพักหญิง มีความสูง 4 ชั้น รับนักศึกษาได้หอละ 92 คน ค่าบำรุงหอพักคนละ 1,200-1,400 บาทต่อเดือน

ทุนการศึกษา

ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีมีดังนี้คือ ทุนสนับสนุนค่าเดินทาง ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิต ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทุนการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และยังมีทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีกด้วย

ชีวิตนักศึกษา

ถึงแม้จังหวัดลำปางจะมีขนาดเล็ก แต่ก็มีสาธารณูปโภคพร้อม มีบรรยากาศเหมาะสม แล้วยังเป็นจังหวัดศูนย์กลางภาคเหนือ ค่าครองชีพไม่แพง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงมีความเหมาะสมที่จะเป็นเมืองมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถรับนักศึกษาในตัวจังหวัด ในภาคเหนือ และจากทั่วประเทศได้เป็นอย่างดี และจากการที่มหาวิทยาลัยโยนกตั้งอยู่ ณ ที่ราบเชิงดอยพระบาท กิโลเมตรที่ 4 ถ. ลำปาง-เด่นชัย ทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม จึงช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามีสุขภาพจิตที่ดี ตลอดจนมีสถานที่ออกกำลังกายที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษาอีกมากมาย

 

 

ติดตาม Sanook! Campus

เลื่อนขึ้นไปบนสุด