ตรวจสอบผลการคัดเลือก ในระบบ ADMISSIONS

ปิด

ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ

คุณได้รับคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในคณะ

กำหนดการสอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ปิด

ไม่พบรายชื่อของคุณค่ะ กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของรหัสอีกครั้ง หรือตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่

www.aupt.or.th

ขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย