Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > exam > คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

ค้นหาคณะ

เรียงลำดับ :

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนครั้ง ที่ค้นหา คะแนนเฉลี่ย จากผู้ค้นหา
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

3,551 221,923.80
-

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2,936 15,125.94
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2,591 17,066.57
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์

2,473 15,203.98
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2,252 17,875.74
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

2,242 16,966.14
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

2,232 33,622.44
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

2,204 91,352.56
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

2,193 15,927.74
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ

2,177 15,367.18
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

2,071 14,951.86
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

1,965 176,896.85
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

1,814 131,135.92
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1,787 18,131.44
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1,783 15,938.40
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,778 15,510.55
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1,704 35,271.75
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

1,621 15,224.97
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง

1,607 15,341.33
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

1,538 327,833.85
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

1,533 19,290.86
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1,524 15,570.16
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,491 17,159.16
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1,475 29,673.06
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,447 17,590.58
-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

1,386 15,655.24
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,346 30,580.79
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

1,336 90,056.46
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

1,331 69,446.12
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.)

1,318 15,826.80
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

1,299 74,902.81
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,262 19,614.56
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

1,256 65,332.76
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

1,221 14,419.55
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

1,217 50,437.33
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

1,204 194,317.79
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)

1,199 15,187.46
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,197 28,699.97
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,192 15,456.17
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1,177 87,722.69

ทั้งหมด 36 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>