Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > exam > คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

ค้นหาคณะ

เรียงลำดับ :

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนครั้ง ที่ค้นหา คะแนนเฉลี่ย จากผู้ค้นหา
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

2,865 270,062.55
-

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2,276 15,590.41
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

1,821 15,913.54
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์

1,820 15,791.38
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1,818 18,066.94
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ

1,788 15,769.07
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

1,783 38,360.75
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

1,750 73,693.26
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,717 16,155.66
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

1,663 17,250.89
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

1,655 15,383.89
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1,517 17,991.10
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

1,513 155,966.99
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1,478 16,415.13
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,448 15,911.80
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง

1,356 15,504.01
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

1,309 19,645.64
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

1,293 175,571.77
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

1,260 395,870.23
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

1,242 15,690.61
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1,237 17,386.60
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,195 17,119.25
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,186 17,329.17
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1,106 15,392.09
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1,071 15,912.24
-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

1,068 15,867.37
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,061 27,428.17
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

1,022 21,696.49
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,019 19,306.53
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

1,005 85,977.19
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.)

996 15,896.62
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

991 231,982.29
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

990 15,795.80
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

965 31,776.89
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

942 15,098.14
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

936 36,234.86
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

933 22,699.86
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ (รูปแบบที่ 1)

929 19,076.50
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

918 15,772.73
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

918 14,765.35

ทั้งหมด 36 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>