Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > exam > คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

ค้นหาคณะ

เรียงลำดับ :

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนครั้ง ที่ค้นหา คะแนนเฉลี่ย จากผู้ค้นหา
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

3,522 223,381.67
-

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2,932 15,120.84
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2,581 17,068.35
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์

2,472 15,202.39
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2,245 17,872.20
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

2,229 16,961.06
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

2,218 33,728.25
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

2,201 91,456.77
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

2,187 15,912.53
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ

2,175 15,363.32
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

2,063 14,956.13
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

1,965 176,896.85
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

1,808 131,493.47
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1,782 18,130.36
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1,779 15,950.11
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,775 15,511.72
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1,703 35,278.88
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

1,616 15,222.73
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง

1,607 15,341.33
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

1,533 328,828.01
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

1,525 19,305.29
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1,505 15,254.79
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,491 17,159.16
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1,471 29,700.82
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,440 17,581.07
-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

1,385 15,657.22
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,338 30,677.16
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

1,336 90,056.46
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

1,327 69,594.91
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.)

1,316 15,825.88
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

1,298 74,947.18
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,259 19,033.69
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

1,255 65,371.69
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

1,218 14,416.40
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

1,216 50,465.31
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)

1,197 15,173.49
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

1,196 195,460.34
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,191 15,453.10
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,190 28,760.49
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1,177 87,722.69

ทั้งหมด 36 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>