Sanook.commenu

ข่าว ตรวจหวย ทำนายฝัน ราคาทอง วิเคราะห์บอล ฟังเพลงออนไลน์ ดูทีวีออนไลน์ หนังใหม่ ดูละครย้อนหลัง เกมส์

หน้าหลัก > exam > คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

คณะที่มีการค้นหาสูงที่สุด

ค้นหาคณะ

เรียงลำดับ :

คณะ/สาขา มหาวิทยาลัย จำนวนครั้ง ที่ค้นหา คะแนนเฉลี่ย จากผู้ค้นหา
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์

3,508 224,181.85
-

มหาวิทยาลัยบูรพา คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

2,912 15,104.86
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

2,573 17,066.18
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะพยาบาลศาสตร์

2,471 15,203.23
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

2,234 17,867.24
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี

2,211 33,775.56
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์

2,210 16,960.05
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

2,200 91,492.65
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

2,183 15,910.17
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรปกติ

2,174 15,361.14
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (พย.บ.)

2,062 14,957.02
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

1,965 176,896.85
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทันตแพทยศาสตร์

1,793 132,423.56
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1,776 18,128.60
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

1,772 15,929.37
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,772 15,510.10
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

1,702 35,284.30
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์

1,608 15,229.30
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง

1,604 15,341.34
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์

1,520 331,443.51
-

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม

1,519 19,313.21
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

1,501 15,256.27
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,468 17,152.49
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

1,466 29,739.44
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,440 17,581.07
-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเภสัชศาสตร์

1,384 15,655.09
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

1,336 90,056.46
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาอักษรศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,331 30,758.67
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน พื้นฐานศิลปศาสตร์ รูปแบบที่ 1

1,313 70,072.70
-

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) (ภ.บ.)

1,305 15,801.47
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน

1,298 74,947.18
-

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์

1,257 19,033.91
-

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการบัญชี(ศึกษาที่ศูนย์รังสิต)

1,252 65,484.48
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

1,216 50,465.31
-

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป

1,195 14,349.61
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะจิตวิทยา (รูปแบบที่ 1)

1,194 15,170.36
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์

1,191 196,184.41
-

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

1,189 15,449.93
-

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานวิทยาศาสตร์

1,184 28,807.16
-

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

1,177 87,722.69

ทั้งหมด 36 หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>